Volvo Trygge 1958

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Volvo Trygge 1958

David Hellstrand
This post was updated on .
Intresseförfrågan
Har en fd brandbil registreringsnummer B3484 som gick som brandbil hos Solna Sundbybergsbrandkår.
Påbyggnaden är tillverkad av Henrikssons brandredskap och fordonet är registrerat, besiktigat FNO 624.
Syrgastuber AGA Divator, brandyxa brandsläckare ingår samt tillhörande motorspruta Albin 800 1958 att hänga på dragkroken.
En önskan vore att detta fordon hamnar hos ett brandbilsmuseum/förening som kan bevara detta fordon som en del i historien om brandfordon från förr
David Helstrand
0730836998
flak@telia.com